Tipy, jak bance nebo investorům prezentovat podnikatelský záměr

Tipy, jak bance nebo investorům prezentovat podnikatelský záměr

Připravujete se na prezentaci vašeho podnikatelského záměru zaměstnancům banky nebo investorům? Chcete od nich získat bankovní úvěr nebo investici? Na následujících řádcích se zaměříme na body, které mohou pomoci k úspěchu vaší prezentace.

  1. Nepodceňte přípravu

Jdeme-li za někým, aby do našeho byznysu investoval peníze, formou úvěru nebo přímé investice, mějme na paměti, že jeho primární zájem je dostat své peníze zpět. Proto nám jako podnikateli či manažerovi musí uvěřit, musíme zaujmout, přesvědčit, že naše plány, kalkulace a předpoklady jsou reálné. Budeme-li nejistí, neznalí, vágní, zřejmě neuspějeme. Je přirozené si myslet, že když se v nějakém oboru léta pohybujeme, všechno známe a přípravu nepotřebujeme. Takový přístup zřídka vede k úspěchu. Osobně jsem své důležité prezentace nejprve absolvoval nanečisto, vše si odzkoušel a byl po všech stránkách připravený.

  1. Zjistěte si podmínky schůzky či prezentace

Kolik času dostanu? Kdo se zúčastní? Jaké jsou technické možnosti při prezentaci? Následně je vhodné přizpůsobit zjištěním naši prezentaci.

Je schůzka naplánovaná na 30 minut? Pak to neznamená, že toto je čas pro naši prezentaci. Je vhodné vytvořit prostor pro otázky zúčastněných.

Chcete při prezentaci využít nějakou techniku? Zjistěte si, že bude k dispozici a pokud si přinesete vlastní, ověřte si, že bude kompatibilní s technikou v místnosti. Není nic horšího, když máte na začátku připravené demo vašeho produktu nebo služby a ono nejde spustit. Takový začátek málokomu přidá na sebevědomí. A stává se to častěji, než bychom si mysleli.

  1. Přizpůsobte se účastníkům

Je vhodné si dopředu zjistit, komu budete prezentovat a přizpůsobit tomu svoje vyjadřování. Nepomůže nám, když budeme používat příliš odborné či slangové výrazy, kterým zúčastnění nebudou rozumět. Málokdo vloží peníze do něčeho, čemu nerozumí a často nebude ochotný to přiznat. Naprostá většina zaměstnanců bank musí své rozhodnutí o schválení nějakého úvěru interně obhájit. Pokud neporozumí vaší prezentaci, nebudou riskovat, že je jejich nadřízený na něčem nachytá. Raději vaši žádost zamítnou.

  1. Váš příběh a řešení

Na začátku vaší prezentace jasně a stručně popište, proč potřebujete peníze získat a do čeho je investujete. Řešíte určitou potřebu vašeho podnikání, bankéř nebo investor by měli této potřebě rozumět a považovat její vyřešení za příležitost pro zisk. Nabídněte realistické řešení vaši podnikatelské potřeby a smysluplné využití získaných peněz. Je vhodné uvést, kdo bude cílovou skupinou, komu budeme nový produkt či službu nabízet. Je dobré být konkrétní, vymezení trhu definicí „celá republika“ nezní příliš důvěryhodně.

  1. Byznys model

Banka i investor se budou nejvíce zajímat o výpočet návratnosti a výnosu vložené investice. Prezentující osoba by měla čísla v kalkulacích znát, rozumět jim a být schopna je argumentačně obhájit. Není vhodné být příliš optimistický v předpokladech budoucího vývoje, buďte realističtí, případně vytvořte více scénářů, kde můžete mít i optimistickou variantu. Není vhodné ji však prezentovat jako základní scénář. Je vhodné mít připravené kalkulace na 3 až 5-leté období, případně na období, které se bude krýt s délkou požadovaného financování.

Do kalkulací a predikcí používejte pouze ověřené vstupy. Nestandardní čísla mají zvláštní schopnost lákat pozornost. Je škoda, když se při naší prezentaci diskuse zasekne na jednom (ne)důležitém čísle, které nedokážeme vysvětlit a tím je narušena důvěryhodnost celé kalkulace našeho byznys modelu. Jednou se mi to také stalo a byla to lekce pro zbytek života.

  1. Marketing a prodej

Toto jsou oblasti, na kterým je třeba se v prezentaci dostatečně zaměřit. Vyrobit nějaký výrobek či připravit nějakou službu není jednoduché, ale ještě náročnější je jejich prodej. Fakt, že někdo jiný už produkt či službu úspěšně nabízí a prodává není argumentem pro náš úspěch. Je vhodné popsat, v čem se budeme odlišovat, ať již v produktu, prodejních kanálech, marketingu, procesu či ceně. Strategie postavená pouze na cenové diferenciaci, pokud není podložena nižší doložitelnou nákladovostí, může vyvolat mnoho otázek. Je dobré se na takové otázky připravit.

  1. Spolupracovníci či zaměstnanci

Toto je velmi diskutované téma v České republice v posledních měsících. Nezaměstnanost zaměstnatelných lidí je prakticky na nule, lidé chybí a dobří obzvlášť. Chceme-li získat peníze na investici, jejíž realizace bude vyžadovat posílení týmu, musíme počítat s dodatečnými náklady. Realita doby je taková, že nové zaměstnance musíte často značně přeplatit, aby se rozhodli pro změnu. Na tyto potřeby si vytvořte dostatečné rezervy. A nezapomeňte na různé benefity pro zaměstnance a vytvoření vhodného pracovního prostředí. Benefity se liší podle oboru podnikání, ale už se staly standardem balíčku odměňování.

Ubezpečte, že máte nebo jste schopni vytvořit dostatečně kvalitní tým, který prezentovaný obchodní záměr v praxi dokáže úspěšně realizovat. Je-li to v konkrétním případě vhodné, zmiňte přístup k mladým zaměstnancům a talentům. Bankéři i investoři se na toto téma často zaměřují.

  1. Na závěr zopakujte, o co žádáte

Na závěr své prezentace shrňte základní fakta prezentovaného obchodního modelu, o kolik peněz žádáte, jaké podmínky financování očekáváte a co můžete nabídnout. Pomůže, pokud z našeho vystupování bude zřetelné přesvědčení o úspěchu a odhodlání plány naplnit. Na druhou stranu je vhodné se vyvarovat namyšlenosti, i kdybychom měli v tašce plány na nový „i-Phone“.  V diskusi se zaměstnancem banky či investorem není přínosné soupeřit, hledáme partnera do podnikání, ne konkurenta. Rozumná míra humoru a uvolněnosti atmosféře a výsledku jednání vždy pomůže.

Hodně úspěchů při jednání se zaměstnanci bank či investory.