Začínáte podnikat a potřebujete peníze?

Začínáte podnikat a potřebujete peníze?

Dostali jste chuť do podnikání, máte zajímavý nápad, vidíte na trhu velkou doposud nevyužitou příležitost, už vás nebaví dělat se svým šéfem a chtěli byste začít něco svého? Jediné, co vám chybí na rozjez vašeho podnikání, jsou peníze. V takovém případě se pojďme podívat, jaké možnosti vám trh nabízí.

Pustit se do vlastního podnikání vyžaduje spoustu odvahy, odhodlání a energie. Rozjezd nového byznysu obvykle trvá měsíce. Založení společnosti, zápisy do různých registrů, získání potřebných povolení k výkonu činnosti, zajištění sídla firmy, pronájem potřebných prostor, nastavení účetních a daňových procesů, o najmutí kvalitních zaměstnanců raději ani nemluvit. Podnikatelé, kteří si rozjezdem nového byznysu v poslední době prošli, se shodují, že prvních 12 měsíců nový byznys vyžadoval nemalé investice, často generoval ztráty a až po této době začal vydělávat, šlo-li vše dobře. Rozjezd nového byznysu tedy není pro každého, protože je třeba mít připravené zdroje odpovídající zvolenému oboru podnikání. Jaké jsou možnosti získání těchto zdrojů?
Jednoduchá a řekněme i ideální je situace, kdy začínající podnikatel může využít své vlastní úspory a investovat je do vznikající firmy. Zejména u mladých lidí, kteří zatím neměli možnosti si odpovídající úspory vytvořit, tato cesta připadá v úvahu pouze výjimečně.
Další alternativou je obrátit se na rodinu či přátele a požádat je o poskytnutí potřebných finančních zdrojů. Ani tato možnost není pro každého. Některé rodiny nemají dostatek volných zdrojů, nebo mohou v rodině vzniknout pochyby o návratnosti investice. Podceňovat nelze ani případné negativní dopady na rodinné vztahy, pokud by se nakonec podnikání nevyvíjelo dle očekávání a došlo ke ztrátě investice. Ne nadarmo jedno přísloví říká, že nejhorší obchody jsou v rámci rodiny.
Nejsou-li k dispozici úspory ani podpora rodiny, nezbývá než začít shánět peníze od bankovních či nebankovních poskytovatelů úvěrů. Na co se v tomto případě připravit? Pozitivem je, že české banky mají stále dostatek zdrojů pro úvěrování. Naštěstí jsou ty tam doby krizových let, kdy banky zejména pro podnikatele a malé firmy „stáhly rolety“ a přestaly tomuto segmentu půjčovat. České domácnosti bohatnou, ukládají si u bank stále více peněz a banky je pak potřebují vhodným způsobem investovat. Neznamená to však, že půjčí každému. Primárním zájmem banky je dostat půjčené peníze zpět a pokud možno na půjčce vydělat. Proto musí každý žadatel banku přesvědčit, že v jeho případě existuje dostatek předpokladů pro vrácení půjčených peněz.
Základní administrativní podmínkou pro podání žádosti o úvěr na podnikatelské účely je, že žadatel má již vydané IČO s oprávněním podnikat na území České republiky. Není-li tato podmínka splněna, nezbývá než využít úvěry pro běžné fyzické osoby, tj. spotřebitelské úvěry či úvěry zajištěné nemovitostí (tzv. americká hypotéka) a takto získané peníze použít pro začínající podnikání.
Banka, ale i každý jiný subjekt poskytující úvěry, zkoumá, zda má žadatel předpoklady pro vrácení peněz. Jak toto zkoumají? První možností je analýza existujících daňových přiznání, ideálně za dvě zdaňovací období. Splnění tohoto požadavku, zejména u začínajících firem, není často možné. Pokud už nová firma svá první daňová přiznání k dispozici má, zřídka dokládají dostatečnou ziskovost.
Nelze-li dostatečnou bonitu žadatele o úvěr doložit daňovým přiznáním, využívají banky, jako alternativní způsob posouzení bonity žadatele, analýzu pohybů na běžném účtu. Banky se snaží zjistit, jaké jsou příjmy žadatele, jací jsou jeho odběratelé či zákazníci, jaká je jejich platební morálka. Zajímá je trend vývoje příjmů. Je prospěšné, pokud příjmy v čase rostou. Sledují i vývoj nákladů vůči příjmům. Tento způsob posuzování bonity žadatele může být nepříznivý pro podnikatele a firmy, kteří významnou část svých peněžních transakcí řeší hotovostně. V těchto případech často neexistuje jednoduchá a transparentní evidence peněžních toků žadatele. Zvažuje-li podnikatel, že dříve nebo později bude žádat o úvěr, je vhodné se zamyslet nad rozsahem využití hotovostních transakcí.
Dalším dokumentem, který banka může použít pro posouzení bonity žadatele, je jeho podnikatelský záměr a obchodní plán. U těchto dokumentů banka analyzuje předpokládaný budoucí vývoj příjmů a nákladů, na základě interních dat posuzuje reálnost očekávání podnikatele. Podnikatelský záměr a obchodní plán požadují banky spíše u střednědobých či dlouhodobých úvěrů, často investičního zaměření. Měně obvyklý je tento požadavek u krátkodobých provozních úvěrů v objemu desítek tisíc korun.
Pokud podnikatel či začínající firma nemohou předložit svá daňová přiznání, neevidují vypovídající pohyby na běžném účtu a nemají k dispozici svůj podnikatelský záměr a obchodní plán, nebude získání úvěru snadné. V takovém případě může situaci značně vylepšit možnost zajištění úvěru movitou či nemovitou věcí. Vlastní-li podnikatel například atraktivní byt, dům či pozemek, může je nabídnout jako zástavu. Lze nabídnout i zástavu ve vlastnictví třetí osoby, pochopitelně s její souhlasem. Existence kvalitní zástavy zjednoduší vyjednávání s bankou a povede k získání výhodnějších podmínek úvěru (nižší požadovaný úrok nebo umožnění delší doby splácení). Je však třeba vzít v úvahu, že vznikem zástavy automaticky dochází k zápisu zástavy do veřejných registrů (např. do katastru nemovitostí) a k omezení volného nakládání se zástavou. Na některé úkony s předmětem zástavy je pak potřebný písemný souhlas zástavního věřitele. Konkrétní podmínky a požadavky jsou v každé bance či jiného poskytovatele úvěru trochu jiné, běžně je však omezeno pronajímání, úpravy, rekonstrukce a pochopitelně převod nemovitosti bez předchozího souhlasu věřitele.
Ve specifických případech existuje možnost získat u úvěru pro začínající firmy záruku z programu EU pro podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Záruky lze použít pouze pro vymezené podniky s obratem do 50 milionů EUR ročně a s maximálním počtem 250 zaměstnanců. Nejdelší možná splatnost takového úvěru je 6 let a objem od 500 000 do 15 000 000 Kč. Poskytnuté peněžní prostředky musí být použity na pořízení hmotného či nehmotného majetku, např. nákup strojů, výrobního zařízení, technologií, hardware nebo software.
Získat financování na rozjez podnikání je možné, ale není to jednoduché. Existuje řada psaných, ale i nepsaných či neveřejných pravidel. Například v některých bankách vám nepůjčí, pokud chcete začít podnikat v pohostinství, jinde zase v autodopravě nebo hotelových službách, atd. Portál www.financeprobyznys.cz situaci na trhu úvěrů pro podnikatele a firmy průběžně monitoruje, pravidelně jedná se zástupci bankovních i nebankovních poskytovatelů úvěrů a víme, kde je šance uspět s konkrétní žádostí o úvěr. Máte-li zájem o nezávazné a zdarma připravené nabídky financování pro váš byznys, zadejte svoji poptávku zde.